pojo infra

Tätskikt

Tätskikt

Tätskikt

POJO Infra AB är experter på tätskikt i mark och är specialiserade på deponi. Samtliga anställda har över 10 års erfarenhet inom olika roller på den svenska tätskiktsmarknaden. POJO Infra kan och vill ta ansvar genom hela processen från framtagandet av förslag till projektspecifik lösning till installation och kvalitetssäkring. Företagets produktutbud är heltäckande och vi samarbetar med några av Europas största tillverkare av geosynteter.

POJO Infra AB har egenanställda installatörer med stor erfarenhet och som har alla nödvändiga utbildningar och certifikat. Kvalitet, effektivitet och kommunikation är ledord som driver POJO Infras entreprenadavdelning framåt.

Geomembran

Geomembran är ett samlingsnamn för en grupp tätskikt som normalt används för att hindra läckage av vätska. De vanligaste produkterna är tillverkade av Polyeten, Polypropen eller EPDM-gummi.

De vanligaste användningsområdena är byggnation av deponiområden (bottenkonstruktioner och inkapslingar), grundvattenskydd vid väg, tätning av dammar och diken samt att skydda marken mot föroreningar vid exempelvis byggnation av parkeringsytor.

De vanligast förekommande produkterna på den svenska marknaden är:

HDPE Styvt membran med hög kemikalieresistens, klarar inte sättningar särskilt bra.

LLDPE Medel styvt membran med hög kemikalieresistens, klarar sättningar bra.

FPP Flexibelt membran med något lägre kemikalieresistens, klarar sättningar bra.

EPDM Störst flexibilitet, mår inte bra vid kontakt med petroliumprodukter.

Geomembran av plast finns med slät och texturerad yta, den texturerade ytan är att föredra vid släntlutningar.

EPDM-gummi kan beställas prefabricerat utefter projektets utformning, materialet kommer då skräddarsytt i ett eller flera sjok beroende på ytans storlek. Denna typ av tillvägagångsätt genererar en tids- & kostnadseffektiv installationsprocess men kräver tydliga och bra ritningar för exakt tillverkning.

De olika geomembranprodukterna besitter olika egenskaper vilket också innebär skillnader i styrkor och svagheter, vid varje projekt bör man göra en noggrann analys för valet av produkt. Några parametrar man bör ta hänsyn till är:

- Vilka kemikalier projektet avser att hantera

- Släntlutning och släntlängd

- Sättningsrisk

- Myndighetskrav och regler

För mer detaljerad produktinformation eller för rådgivning i framtagandet av rätt produkter och lösning i ett projekt vänligen kontakta POJO Infra AB.

Bentonitmatta

Bentonitmattan är ett lergeomembran, produkten består av bentonitpulver omsluten av geotextil på båda sidor. Den bärande geotextilen ska vara vävd och den andra geotextilen är nålfiltad. De ingående materialen nålfiltas ihop under tillverkningsprocessen till en homogen matta.

Funktionen av en bentonitmatta uppnås när bentonitpulvret i produkten kommer i kontakt med vätska och sväller. Det är väldigt viktigt att bentonitmattan sväller under tryck för att uppnå maximal täthet. En stor fördel med bentonit är att det är ett naturligt material som är självläkande, produkten är också lätt att installera då ingen specialutrustning behövs.

Bentonitmattan är en populär produkt på svenska marknaden och används ofta vid byggnation av deponiområden, i den konstgjorda geologiska barriären vid en ny bottenyta eller som tätskikt när man avslutar en deponi.

Det finns flera olika klasser av en bentonitmatta, det som har betydelse för bentonitmattans egenskaper är bentonitpulvrets kvalité i kombination mängden bentonitpulver, vilken typ av dukar som man använder samt hur hårt sammansatta dukarna är. Detta styr bland annat produktens permeabilitet och draghållfasthet. Det finns även bentonitmattor som har ett fastlimmat syntetiskt geomembran på en av sidorna, produkten är ett så kallat kombinationstätskikt och kan vara fördelaktigt om ytan som bentonitmattan ska placeras mot till exempel innehåller högt pH-värde.

För mer detaljerad produktinformation eller för rådgivning i framtagandet av rätt produkter och lösning i ett projekt vänligen kontakta POJO Infra AB.

BES (Bentonitblandat stenmjöl)

BES innehåller stenmjöl, bentonitpulver och vatten som mixas ihop i tillverkningsprocessen och är en produkt som ofta används som tätande lager vid byggnation av konstgjorda geologiska barriärer på deponiområden.

Tätheten (permeabiliteten) i produkten styrs av kvaliteten på bentonitpulvret samt mängden inblandning. Ofta så testas bentoniten med det aktuella stenmjölet för att få fram ett recept för att uppnå rätt permeabilitet för aktuellt projekt. Testerna skickas till ett laboratorium där den exakta inblandningsprocenten bestäms.

På arbetsplats blandas sedan BES enligt receptet samt installeras med rätt mäktighet och packningsgrad. Labbtest på installerat material samt troxelmätning på färdig yta är två typer av kvalitetstester som normalt utförs i ett projekt.

POJO Infra kan utföra hela processen från framtagande av recept till blandning och utläggning samt göra kvalitetskontrollen efter utfört arbete.

Skyddsgeotextil

En skyddsgeotextil är en produkt som är vanligt förekommande i tätskiktsprojekt, produkten installeras för att skydda ett geomembran mot mekanisk skada.

En skyddsgeotextil är i vanligtvis tillverkad av polypropen och finns i många olika klasser. Oftast pratar man om CBR-värdet när det gäller skyddsduk. CBR-värdet talar om vilket punkteringsmotstånd duken har. De vanligast förekommande klasserna på den svenska marknaden är produkter med CBR-värde på mellan 5000 N – 9 000 N. Men det finns betydligt kraftigare dukar där så krävs.

Det är viktigt att man göra en noggrann analys för valet av skyddsgeotextil i ett projekt. Några parametrar man bör ta hänsyn till är:

- Fraktion på under- & överliggande material samt om materialet är rundat eller vasst

- Vilket tryck konstruktionen utsätts för, under byggnationen samt över tid

För mer detaljerad produktinformation eller för rådgivning i framtagandet av rätt produkter och lösning i ett projekt vänligen kontakta POJO Infra AB.

Dräneringsmatta

Dräneringsmattan är en produkt som ofta används i kombination med ett tätskikt. Detta som ersättning till ett dränerande lager av grus. Produkten består av en dräneringskärna på normalt 4mm – 7mm där det skapas utrymme för vatten och gas att transporteras. Kärnan omsluts i regel av geotextil på en eller båda sidor för att förhindra att närliggande material sätter igen produkten.

Att välja en dräneringsmatta som alternativ i stället för grus genererar ofta stora fördelar:

- Projektet blir mer kostnadseffektivt då installationstiden förkortas avsevärt

- Dräneringsmattan fungerar också som ett skydd mot geomembranet vilket gör att man slipper ett lager skyddsduk

- Dräneringsmattan ger en fördelaktig miljöaspekt då antalet transporter till arbetsplatsen samt maskintimmar i projektet minskar avsevärt

Dräneringsmattan finns i många olika klasser, mattans långsiktiga flödeskapacitet styr ofta vilken produkt som är lämplig i ett projekt. Det finns även dräneringsmattor med tät dränkärna vilket är en stor fördel när man jobbar med bentonitmattor. Det finns annars risk att bentonit lakas ur mattan.

För mer detaljerad produktinformation eller för rådgivning i framtagandet av rätt produkt och lösning i ett projekt vänligen kontakta POJO Infra AB.

pojo karlstad
pojo karlstad

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga